O sitio web www.mundodemilu.org, é titularidade de FUNDACIÓN MENIÑOS, domiciliada en Avda. de Cádiz, 5, 2º esq., edificio A Milagrosa, 15008 A Coruña (A CORUÑA), teléfono 981269955, correo electrónico meninos@meninos.org, CIF G-15551120, inscrita no Rexistro de Fundacións do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, co número 239.

Os datos persoais obtidos cando visita o sitio web, así como os remitidos a calquera das direccións de correo electrónico de contacto indicadas en www.mundodemilu.org, pasarán a forman parte do ficheiro de COMUNICACIÓN do cal é responsable FUNDACIÓN MENIÑOS coa finalidade de PRODUCIÓN E XESTIÓN DE IMAXES; EVENTOS E MATERIAIS DE COMUNICACION EN XERAL, ante quen pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación u oposición remitindo escrito á fundación, nas direccións postal ou electrónica indicadas no parágrafo anterior, xunto con copia de DNI ou outra proba válida en dereito.