Os conflitos son un feito común nas relacións entre persoas. Para axudar aos nenos e nenas a resolvelos, podemos presentarlles varias alternativas, que aquí se recollen nunha roda. A elección dunha ou outra dependerá do conflito que se trate de resolver, así como das propias persoas implicadas.

 

Descarga a infografía en castelán
Descarga a infografía en galego