A infancia é unha etapa de aprendizaxe continuo, onde nenos e nenas adquiren coñecementos e destrezas de maneira diaria. En ocasións, a adquisición de novas habilidades é un proceso lento que pode frustrarlles, xerando inseguridade e falta de confianza nas súas propias habilidades. Por este motivo, é importante reforzar a motivación, para o que os propoñemos cinco claves e algunhas frases para transmirtirllas:

Descarga a infografía en castelán
Descarga a infografía en galego