A integración da educación emocional na actividade habitual da aula supón múltiples beneficios no desenvolvemento dos nenos e nenas, aportando unha mellor autoestima, relacións sociais positivas e unha boa adaptación escolar, social e familiar. Actúa, así mesmo, como factor protector ante o desenvolvemento de condutas violentas tales como o bullying ou a violencia de xénero. A aparición deste tipo de condutas está directamente relacionada con aspectos básicos da intelixencia emocional como o manexo das emocións e o desenvolvemento da empatía, polo que para a súa prevención é indispensable aprender dende a infancia a entender que son as emocións e a identificar como facer unha xestión positiva das mesmas.

Para abordar estes aspectos, decidiuse apostar pola creación dun material específico sobre estes temas que permita un traballo estruturado sobre a educación emocional. O público obxectivo do presente proxecto é o alumnado de Educación Infantil, pero tamén as súas familias, xa que este é un ámbito no que se debe ter en conta a contorna do menor. Así, neste proceso de potenciación das destrezas de intelixencia emocional é preciso implicar aos pais e nais como adestradores emocionais, e ao mesmo tempo darlles ferramentas para que podan desenvolver estas habilidades na interrelación familiar.

O material consta dunha guía educativa, un conto, fichas de actividade, material complementario e marionetas de papel dos personaxes principais. Así mesmo, compleméntase con información dispoñible na nosa web e redes sociais. O profesorado decide que actividades dentro das propostas levará a cabo co grupo, escollendo aquelas que se axeiten mellor á dinámica da clase, ás características do grupo e a programación escolar. Igualmente, dentro deste mesmo criterio de flexibilidade o profesorado ten liberdade de adaptar as actividades ás peculiaridades do seu alumnado.

No proxecto trabállanse seis competencias emocionais, cada unha de las cales va asociada a un personaxe principal:

Este proxecto levouse a cabo en Galicia en cursos pasados

A continuación pódese ver un extracto da guía e do conto, así como o mapa – guía das actividades.

O proxecto tamén conta cunha canción composta polo músico coruñés Pablo Díaz en colaboración coa Fundación Meniños. Podes escoitala aquí.